Värmebehandling av trä

Värmebehandling av trä innebär behandling av trämaterial för förpackning. Träförpackningsmaterial i internationell trafik behandlas med värmebehandling (HT), som en fytosanitär åtgärd, för att förstöra skadliga organismer.

Behandlingsproceduren utförs genom att trä värms upp tills lägsta temperaturen i mitten av elementet (56 °C) under minst 30 minuter. Denna procedur kallas också sterilisering.

Det är en produkt av trä för förpackning, förstärkning, skydd eller stöd, det vill säga för att underhålla försändelsen under dess transport, och inkluderar: pallar, backar, lådor, ramar, stöd, skiljeväggar, foder och andra produkter.

Kammarrtorkning är en process där trä torkas i en sluten kammare med hjälp av värme- eller fuktighetskontroll för att uppnå önskad fukthalt. Behandling är en officiellt godkänd metod för att förstöra växtskadegörare. Vår tagg är BA–0038-09. Detta märke är internationellt erkänt och det markerar träförpackningsmaterialet som har behandlats.